ekologia-banner

Instrukcja użytkowania mebli metalowych Malow

Instrukcja użytkowania mebli metalowych Malow

 Meble należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 Meble o ile nie są w wykonaniu specjalnym do pomieszczeń wilgotnych (np. szafy przeznaczone do wyposażania szatni basenów) użytkować w pomieszczeniach suchych nie narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
 Meble po ustawieniu na posadzce wypoziomować np. za pomocą klinów meblowych poziomujących lub w wersjach ze stopkami regulowanymi za pomocą wkrętu stopki regulacyjnej.
 Meble utrzymywać w czystości wykorzystując do mycia ogólnie dostępne środki powierzchniowo-czynne nie zawierające chloru.

Uwaga :
Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników organicznych typu nitro, czy karbomidowo – ftalowych, gdyż pod ich wpływem może nastąpić zmatowienie powłoki lakierniczej.

 Zwracać uwagę, aby podczas mycia posadzek nie zalewać cokołów dolnych szaf wodą – posadzkę wokół wyrobów wycierać do sucha.
 Nie dopuszczać, aby meble stały na wilgotnych posadzkach.
 W wyrobach nie można przechowywać rzeczy wilgotnych, mokrych, a szczególnie posiadających na sobie środki żrące np. sól i inne substancje powodujące korozję chyba, że wyrób jest do tego przystosowany(specjalny).
Nie stosowanie się do powyższych wymagań może powodować korozję wyrobu
 Blaty biurek i stołów biurowych czyścić środkami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do czyszczenia mebli wykonanych z płyt wiórowych – w przypadku zalania wodą lub innymi płynami wytrzeć blat do sucha.

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka opakowaniami

Po rozpakowaniu wyrobu należy posegregować odpady powstałe z opakowania takie jak:
– tektura, papier
– folia stretch
– taśma polipropylenowa
– skuwki metalowe
– styropian
– palety drewniane
Wszystkie te materiały można oddać w odpowiednim punkcie zbioru w celu ponownego przetworzenia lub likwidacji. Część materiałów takich jak tektura, styropian lub palety drewniane można ponownie wykorzystać w procesie pakowania.

2. Likwidacja zużytego produktu

Po całkowitym wyeksploatowaniu wyrobu, należy pomyśleć o takiej jego likwidacji, aby w jak najmniejszym stopniu zaszkodzić naszemu środowisku. Nie jest to ani trudne ani zbyt kosztowne, należy jedynie rozmontować wyrób i posegregować powstałe odpady i oddać je w odpowiednim punkcie zbioru.
Z produkowanych przez nas wyrobów mogą powstać następujące odpady (w zależności od typu wyrobu):
a) złomu stalowego (ocynkowanego, niklowanego, lakierowanego, blachy kwasoodpornej)
b) metali kolorowych
c) tworzyw
d) szkła
e) wełny mineralnej
f) płyt wiórowych
g) drewna
h) zużytych części elektrycznych (wentylatory, listwy grzejne, przewody elektryczne)
i) świetlówek
Uzyskane w powyższy sposób materiały, przekazane zostaną właściwym zakładom, których obowiązkiem jest ich ekologiczne przetworzenie lub likwidacja.

Za organizację odpowiednich zbiornic materiałów do recyklingu, jak również odpowiednią informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.

Od naszej kultury i zrozumienia problemu ochrony środowiska, zależy jego stan.

ekologia