Obowiązek szkoły

Od września szkoła będzie musiała zapewnić uczniom szafki na podręczniki

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza m.in. obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na przechowywanie podręczników i nową długość przerw lekcyjnych. Przepisy mają obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Z nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie BHP wynika, że dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić uczniom m.in. dostęp do miejsc, w których ci będą mogli przechowywać m.in. podręczniki i przybory szkolne.

Od pierwszego września szkoły będą również miały obowiązek dostarczenia uczniom wody pitnej. Resort chce w ten sposób spowodować zmianę nawyków żywieniowych uczniów i ograniczyć wśród nich spożycie napojów słodzonych.

Kolejny punkt rozporządzenia dotyczy przerw lekcyjnych. Od nowego roku szkolnego mają one trwać co najmniej 10 minut.

Nowe przepisy regulują również zasady ustalania planu lekcji. W myśl rozporządzenia, przedmioty „wymagające intensywnego wysiłku umysłowego” mają być realizowane nie później niż na szóstej godzinie lekcyjnej.

Szkoły będą miały czas na wdrożenie zakładanych w rozporządzeniu zmian do 1 marca 2019.

W rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach jednoznacznie określono obowiązek szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

Poniżej prezentujemy nasze realizacje oraz możliwości.
Nasz dystrybutor z Łodzi – firma Galter niedawno zrealizował dostawę do jednej ze szkół w Łodzi takich oto pięknych, kolorowych szafek naszej produkcji:

Obowiązek szkoły