environmental-protection-326923_1280header

Proces produkcji kontra ochrona środowiska

Rozwój przemysłu ma różne oblicza – jednym z tych ciemniejszych są pomijane przez długi czas kwestie przyrody. Codzienna praca maszyn, dymy z kominów i odpady przemysłowe spowodowały ogromne straty w środowisku naturalnym – przykładem tego są chociażby karpackie drzewa rosnące przy turystycznych szlakach. Na szczęście w ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada się do ekologii i ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.

Każda nowoczesna firma dba nie tylko o swój rozwój i wdrażanie nowych technologii, ale również o minimalizowanie strat w środowisku spowodowanych swoją działalnością. W zależności od profilu firmy można podejmować różne działania.

Wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej są nie do przecenienia, dlatego również Malow aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń – jej działania są koordynowane w oparciu o system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

Proekologiczne działanie wcale nie jest procesem skomplikowanym, a w jego skład wchodzi: gospodarowanie odpadami mające na uwadze ich segregację, powtórne wykorzystanie lub utylizację oraz planowanie procesu produkcyjnego w taki sposób, by zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Nie należy przy tym zapominać o ludziach, którzy tworzą Malow – dbałość o edukację ekologiczną zwiększa społeczną świadomość i skutkuje troską o przyrodę również w życiu prywatnym.

Nie istnieje idealny przepis na troskę o środowisko naturalne w zakładzie przemysłowym. Każda firma charakteryzuje się innym sposobem działania, wykorzystaniem surowców oraz świadomością ekologiczną. Ważne jest, byśmy stawali się coraz bardziej świadomymi konsumentami, którzy dbają o Ziemię. Niech jednym z kryteriów zakupu danego produktu będzie dbałość o przyrodę.

environmental-protection-326923_1280