regał1

Regał przesuwny z napędem elektrycznym Soft Touch Malow

Zastąpienie napędu ręcznego napędem elektrycznym Soft Touch w regałach przesuwnych archiwalnych produkowanych przez Malow to rewolucyjne rozwiązanie na rynku – jego przesuwanie nie wymaga siły człowieka. Regały posiadają panele sterowania, za pomocą których przesuwa się poszczególne człony, które wyposażone są w silnik elektryczny. Wszystkie człony posiadają czujniki dojazdu, dzięki czemu zatrzymują się one we właściwym momencie. Również w przypadku napotkania przeszkody regał natychmiast zatrzymuje się, a gdy jest przeciążony – wyłącza się. Napęd elektryczny umożliwia również zastosowanie zabezpieczeń z udziałem czujników elektronicznych, blokad z odcięciem zasilania, czy sterowanie pracą przy użyciu komputera.

Regały przesuwne Malow przyczyniają się do efektywnego wykorzystania powierzchni magazynowych – to idealne rozwiązanie dla archiwów w zakładach pracy, urzędach jak ZUS czy US i również w bibliotekach. Główną zaletą tego typu rozwiązań jest ułatwienie organizacji pracy i dostępu do dokumentów przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu.

Na filmie prezentujemy sposób eksploatacji i cechy użytkowe regałów przesuwnych Malow Soft Touch.