CSR baner

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialny biznes przeobraża się w zjawisko globalne– idea ta staje się coraz popularniejsza również w Polsce. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, która opiera się na prowadzeniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, przez co wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstwa na poziomie globalnym, przy jednoczesnym stworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Przedsiębiorstwo, które wdraża CSR już na etapie budowania swojej strategii ekonomicznej decyduje się na uwzględnienie w niej interesów społecznych oraz ochronę środowiska. Odpowiedzialny biznes to długofalowe podejście oparte na zasadach dialogu społecznego – odpowiedzialność to nie tylko spełnienie wszystkich wymogów prawnych i formalnych, lecz również nieustanne poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla otoczenia. Jest to równoznaczne ze zwiększoną inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem firmy.

CSR jest strategią zalecaną przez Komisję Europejską – jej zdaniem prowadzi ona do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa i budowy stabilnego kapitału społecznego. Strategia ta przyczynia się również do podniesienia kultury organizacyjnej firmy, co przekłada się na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa zarówno w oczach pracowników, jak i klientów i inwestorów.

CSR  grafika w treści artykulu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo ważna strategia, która powinna być obecna w każdej firmie – przyczynia się ona do tworzenia wartości społecznej, która jest bezcenna. Firma Malow jest tego świadoma – CSR z powodzeniemwprowadziliśmy w 2011 roku. Od początku naszej działalności angażujemy się w różnorodne inicjatywy społecznej, jedną z nich jest działalność charytatywna – pomagamy rzeczowo i finansowo organizacjom pozarządowym prowadzącym ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, fundacje, m.in. przyłączyliśmy się do akcji fundacji DKMS Razem przeciwko białaczce, w ramach której organizujemy dzień szpiku kostnego w firmie. Wspieramy też regularnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mając na uwadze dobro lokalnej społeczności, od lat dofinansowujemy akcje świąteczne oraz letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin, wspieramy również lokalne placówki oświatowe.

Malow to nie tylko firma, która dba o wysoką jakość swoich produktów, ale również przedsiębiorstwo, które nie jest obojętne na swoje otoczenie.