5S-banner

System 5S stosowany przy zarządzaniu Kaizen

5S jest systemem wizualnego utrzymania porządku, czystości i dobrej organizacji w miejscu pracy.

  • Istotą systemu 5S jest wprowadzenie oraz utrzymanie porządku

i dyscypliny w miejscu (na stanowisku) pracy.

 

  • Praktyki 5S są jednym z fundamentów tworzenia środowiska pracy

sprzyjającego działaniom projakościowym, harmonijnej pracy

i ciągłemu doskonaleniu stosunków ludzkich, co przekłada się na

efektywność organizacji.

 

5S – pochodzi od pięciu japońskich słów zaczynających się na literę „S”

 

  • SEIRI –           整理    Selekcja (porządek)
  • SEITON –       整頓    Systematyka (organizacja)
  • SEISO –          清掃    Sprzątanie (czystość)
  • SEIKETSU –   清潔    Standaryzacja (utrzymanie czystości)
  • SHITSUKE –   躾        Samodyscyplina (doskonalenie)

 

Wdrożenie w Malow praktyk 5S przyniosło szereg efektów, które w dalszej perspektywie przełożą się na efekty ekonomiczne. Oprócz tego rozwinęło wiedzę pracowników, uporządkowało stanowiska pracy, uprościło wiele operacji, a także poprawiło komunikację i pozwoliło na zmniejszenie błędów i pomyłek, co znacząco wpłynęło na jakość wyrobów. Skuteczna praca zespołowa to cel, do którego zawsze warto dążyć.5S

5Sa

Standard stanowiska z narzędziami-kluczami

Standard ustawienia - całe stanowisko

Produkty: