office-495808_1280header

Warunki zwrotu towaru

W poprzednim wpisie informowaliśmy Państwa o zmianach, które zaszły w prawie konsumenckim – nasza uwaga była skupiona na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dziś tematem jest procedura zwrotu towaru.

Zmiany w prawie konsumenckim wywołały duże poruszenie zarówno wśród klientów, jak i sprzedawców i dystrybutorów. Podczas omawiania ich należy pamiętać, że dotyczą wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupu oraz znajdują zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy klient zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub podczas sprzedaży na odległość.

Zastosowanie nowych przepisów

Prawo konsumenckie nie znajduje zastosowania w przypadku zakupienia pełnowartościowego towaru w przedsiębiorstwie lub o dystrybutora. Jeżeli zaś chodzi o sprzedaż na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem to zgodnie z art. 27 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Regulamin Zwrotów

Zatem zwroty towarów regulowane są przez dotychczasowe przepisy prawne i nie uległy one zmianie (nie mają tu odniesienia przepisy i zmiany wprowadzone 30 maja 2014 r.).

Warunki zwrotu towarów zakupionych w siedzibie przedsiębiorstwa lub u dystrybutora reguluje Regulamin Zwrotów Towarów, który powinien być częścią umowy zawieranej z klientem. Regulamin ten powinien zostać umieszczony również na stronach internetowych dystrybutorów – jeśli prowadzą oni sprzedaż internetową, to w formularzach zamówień należy umieścić zapis świadczący o tym, że konsument zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

W przypadku firmy Malow zgłoszenie zwrotu towaru może odbywać się w siedzibie Malow lub u autoryzowanego dystrybutora – warunkiem koniecznym jest by zwracany towar był w takim samym stanie, jak w momencie sprzedaży, tj. nie nosić śladów użytkowania, być oryginalnie zapakowany i zaopatrzony we wszystkie części, akcesoria i dokumenty.

Podstawą zwrotu towaru zakupionego stacjonarnie jest jego niezgodność ze specyfikacją dostarczoną przez Malow lub niezgodność ilościowa/jakościowa towaru z treścią zamówienia. Jednocześnie informujemy, iż MALOW Sp. z o.o. Suwałki na wyprodukowane szafy udziela 24 miesiące gwarancji (na zasadzie rękojmi zgodnie z art. 568 KC – ustawa z dnia 23.04.1964 r, Kodeks cywilny, Stan prawny na 01.01.2003 r) na bezawaryjne użytkowanie w/w wyrobów.

W tym okresie w przypadku wystąpienia wad w wyrobie z naszej winy, postępujemy następująco:

  • naprawiamy wyroby nieodpłatnie u Klienta bądź też w naszym zakładzie,
  • wymieniamy wyroby na wolne od wad,
  • w uzgodnieniu z Klientem możemy ewentualnie obniżyć cenę wyrobu,
  • również możemy wspólnie uzgodnić odstępstwo od umowy i zwrot zakupionego wyrobu.

Poza okresem obowiązującej gwarancji lub w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Klienta Spółka Malow zapewnia odpłatną naprawę mebli u użytkownika lub na terenie swojego zakładu.

Warunki takiej naprawy są indywidualnie ustalane z każdym Klientem. Zapewniamy również sprzedaż części zamiennych do naszych wyrobów takich jak np.: zamki zawiasy, półki itp. W przypadku ujawnienia przez Klienta wad fabrycznych lub usterki technicznej zobowiązujemy się w terminie 48 godzinnym od daty zgłoszenia podjąć decyzje odnośnie terminu naprawy reklamowanego wyrobu. Klient jest zobowiązany do powiadomienia Dostawcy o wadach dostawy na piśmie. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą tele/faxową, a oryginał drogą pocztową.

office-495808_1280